One Shenzhen Bay Shenzhen

Four Seasons Hotel, Shenzhen

Design center, Futian, Shenzhen

Banyan Hotel, Hangzhou

Shangrila Hotel, Shanghai Pudong